Disclaimer

Algemene gedragsregels

 • Een forumaccount is voor persoonlijk gebruik en de houder van de account is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn / haar account.
 • Blijf on-topic in de rubrieken waarin dat is vereist.
 • Spammen en crossposten zijn niet toegestaan.
 • Vermijd en voorkom flamewars.
 • Houd respect voor je medeforummers, laat ze in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend of storend tegenover anderen.
 • Ga niet in op kwetsende of storende berichten van anderen, maar rapporteer ze aan het forumteam door op de meldtekst te klikken die linksboven elk bericht staat.
 • Citeer alleen relevante delen van het bericht waarop je reageert.

Wat niet is toegestaan:

 • Berichten met een discriminerende strekking (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, discriminatie op basis van ras, geloof, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur, fysieke of verstandelijke vermogens).
 • Expliciet pornografisch materiaal of links naar zulk materiaal.
 • Schokkend, aanstootgevend, onsmakelijk of gewelddadig materiaal of links naar zulk materiaal.
 • Het plaatsen van berichten met of links naar illegale zaken, zoals illegale software, muziek, films, etc.
 • Het plaatsen van berichten waarin een duidelijke overtreding van copyright wetgeving plaatsvindt. Als je teksten, foto's en/of video's van andere websites of uit kranten/bladen plaatst, vermeld dan waar je de tekst vandaan hebt gehaald.
 • Het gebruik van scripttalen en het linken naar pagina’s die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden.
 • Berichten met een commerciële strekking. Het aankondigen van beurzen en open dagen zijn toegestaan.
 • Het onnodig herhaaldelijk ‘schoppen’ (omhooghalen) van oudere berichten.
 • Het aannemen van de identiteit van een andere forumbezoeker of het aanmaken van een nieuwe login/identiteit terwijl je al geregistreerd bent (een zogenoemde clone).
 • Het gebruikmaken van proxy servers.

Ook handtekeningen, avatars en de informatie in je profiel vallen onder deze regels; ook naar aanleiding van de inhoud daarvan kan het forumteam ingrijpen.

Op het farmerforum gelden eveneens aanvullende regels.


Als deze disclaimer in een bepaalde situatie niet voorziet, kan het forumteam berichten en topics naar eigen inzicht beoordelen. Dit gebeurt altijd in teamverband en zal nooit uitsluitend de mening zijn van één persoon.


Consequenties

Het Farmerforum wordt onderhouden door vrijwilligers. Daarom gelden hier dan ook onze regels. Het argument ‘vrijheid van meningsuiting’ gaat niet helemaal op. Wij zien het als onze taak om de uitingen op het forum in de gaten te houden, om zo wangedrag te beperken en te voorkomen. Voor een deel zijn wij daar ook toe verplicht. Als je wilt roepen wat je wilt en je niet wilt conformeren aan deze regels, verwijzen we je naar andere fora waar wellicht andere regels gelden. Farmerforum draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op het forum en onderschrijft niet altijd de inhoud van de berichten. In reacties geposte informatie op het Farmerforum vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de poster.

Farmerforum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op berichten in het forum en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Het forumteam zal doorgaans alleen berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer.

Accounts worden niet op verzoek van de gebruiker opgeheven.

Deze disclaimer wordt gehandhaafd door het forumteam. De leden van dit team kunnen op persoonlijke titel aan alle discussies in het forum deelnemen en indien nodig ingrijpen. Eindverantwoordelijk voor het forum zijn de beheerders (‘admins’). Zowel de leden van het forumteam, de beheerders en andere medewerkers van Farmerforum behouden zich te allen tijde het recht voor om géén officiële reactie te geven. Het moment en de manier waarop we ons op deze manier in een discussie mengen is een beslissing van de beheerders en/of het forumteam. Hierover gaan we niet verder in discussie.

Het Farmerforum behoudt zich het recht voor om berichten op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen, te wijzigen of de gehele thread (het ‘gesprek’) te sluiten. Ook blijft het onze beslissing om bezoekers (al dan niet tijdelijk) de toegang tot het forum te ontzeggen. De tijdsduur van zo’n blokkade is afhankelijk van de overtreding die begaan is; ook hiervoor geldt dat de beheerders de eindverantwoordelijkheid hebben.

Over de beslissingen die we genomen hebben, gaan we niet in discussie: de beslissing zal altijd gebaseerd zijn op deze disclaimer. Lees hem dus goed door en ga, als het forumteam ingrijpt, eerst bij jezelf te rade alvorens je contact met ons zoekt.

Farmerforum behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen. Forumgebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar de inhoud van dit document. Wijzigingen zullen op het forum kenbaar worden gemaakt.


Contact

Voor vragen en opmerkingen kan je e-mailen naar beheer@farmerforum.nl.


K.v.K

Farmerforum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 50727095


Cookiewetgeving

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses.

Farmerforum.nl kan onmogelijk garanderen dat er geen cookies geplaatst worden. Onze bezoekers kunnen bijvoorbeeld zelf reacties plaatsen waarin plaatjes opgenomen kunnen zijn. Zelfs via die plaatjes kunnen er cookies op jouw computer terechtkomen.

Meer informatie over cookies
» Wikipedia
» Leerwiki
» Consumentenbond
» Uitleg cookies van het Farmerforum

Wil je geen tracking-cookies, maar wel die van Farmerforum.nl, dan is het mogelijk om via deze pagina externe cookies uit te schakelen. De meeste cookies van adverteerders worden dan geblokkeerd, maar Farmerforum.nl blijft wel functioneren.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld.

Laatste wijziging: 2 juli 2016